Hopp til innholdet

Håvåsen skole er bygget på 1960-tallet. Det var behov for gjennomgående rehabilitering av skolen. Skolen var dimensjonert for 12 klasser. Etter utvidelse og rehabilitering økte dette til 15 klasser.  I tillegg til flere klasserom fikk skolens ansatte også lang bedre og større lokaler. Byggearbeidene besto av to større og to mindre bygg. De store tilbyggene er administrasjonsfløy og ny gymnastikksal. De minste tilbyggene består av elevkantine i forlengelse av vestibylen, samt nye grupperom plassert mellom undervisningsfløy og gymsal.

Den nye administrasjonsfløyen er bygget i en etasje, i forlengelse av nordligste undervisningsfløy. Nybygg ligger som en halvbue mot eksisterende skole. Nordsiden mot eksisterende grusbane dannet av en sammenhengende glassflate. En lavere buet krans av kontorer danner et åpent inngangsparti både mot øst og vest. Mellom disse to delene legges en buet korridor med overlys. Administrasjonsfløy er bygget opp i trestenderverks- vegger, der tette felt mellom vinduene forblendes utvendig med hvitpusset tegl.

Ny gymnastikkhall er oppført øst for eksisterende garderobeanlegg og svømmehall/gymsal.  Gymnastikkhallen er oppført i betongveggelementer opp til takkonstruksjon i stål. Vindusbånd kombinert med horisontale og vertikale flater i ”mykere” materialer bryter opp flatene.

De mindre tilbyggene er bygget inn under eksiterende takoverbygg, og fremstår som mindre fasadeendringer.

Foto: Haakon Nordvik

Har du et prosjekt?