Hopp til innholdet

Sted

Haugesund

Årstall

2021

Oppdragsgiver

RFK

Tjenester

Skole og utdanning

Vardafjell Forskningsbygg tilhører Vardafjell Videregående skole. Paviljongbygget er plassert mellom skolen og Vardafjell Arena. Paviljongen har et prosjektrom, et lite verksted og en kjerne med WC, lager og tekniske rom samt et overbygd uteområde. Paviljong knyttes til undervisning i Teknologi- og Forskningslære, TOF, som er del av Naturfagundervisningen ved skolen.

Paviljong legges rett øst for eksisterende gangveg og lar denne bli del av uteplass vest for paviljongen. En får samtidig oppgradert gangveg i bakken opp til ballplass ved hall og gangveg øst for Vardafjell Videregående skole og lager en «snarvei» med trapp rett øst.

Utforming og materialbruk i paviljong ses i sammenheng med eksisterende skole og idrettshall, selv om dette er et betydelig mindre bygg. Bruk av eksponert betong i tak og yttervegger er med på tilpassingen i materialbruk, men i nybygget legges det opp til større grad av åpenhet og dagslys for å skape rom som er av en annen karakter enn de skolen allerede har. Tilpasning til landskapet, uteplasser og gangveger i området står også sentralt.

Foto: Haakon Nordvik

Har du et prosjekt?