Hopp til innholdet

Sted

Haugesund

Oppdragsgiver

RFK/ Berg Eiendom

Tjenester

Skole og utdanning, Transformasjon og vern

Rogaland Fylkeskommune og byggeier Berg Eiendom AS ønsker å oppføre nytt undervisningsbygg – Hollenderhaugen Skolesenter. Bygget skal plasseres helt øst på Berg Eiendom AS sin såkalte «Meieritomt» i Haugesund.  Hollenderhaugen Skolesenter er et fylkeskommunalt skoletilbud.

Skolesenteret skal ha et rent undervisningsbygg på 3 etasjer helt øst på tomten. Her blir det undervisning av elever både på grunnskole (1-10.klasse) og for videregående skole, men i mye mindre grupper enn i ordinær skole. Skolen har også en avdeling for sykehusskole. Sykehusskolen har hoveddel av opplæring på Haugesund Sykehus eller Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, men ansatte og elever vil ha tilgang til en del spesialrom i skolebygget.

Nybygg knyttes til eksisterende «Fyrhus» fra 60-tallet med en felles hovedinngang. Fyrhuset skal brukes av tilbudet «Ung Invest», som er et opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-24 år. På bakkeplan skal det etableres en felles kantine for skolen og bedrifter på meieriområdet. Kantinen kan også fungere som et «bydelslokale» for beboere i området. Kantinen i Fyrhuset skal driftes av Rogaland Fylkeskommune gjennom Ung Invest.

Fyrhuset, meieriets tidligere varmesentral med pipe, skal bevares med tanke på utvendig fremtoning og fasadematerialer. Nødvendige ombygginger vil foregå innenfor ytre skall og ikke endre utseende og materialbruk utvendig på bygget. Et eksisterende garasjebygg, sør for Fyrhuset, skal delvis brukes av skolen opp mot deres uteaktiviteter, med garderober, utstyrslager og oppstillingsplass for blant annet egen båt og henger. Del av garasjebygget nærmest Fyrhuset skal rives for å kunne opparbeide gode uteområder utenfor kantine/kafe og et romslig inngangsparti til skolen.

Uteområder blir parkmessig opparbeidet vest og sør for Fyrhuset, samt langs skolens sør og østside. Skolebygget vil få direkte adkomst til terreng fra plan 2 i øst, spesielt knyttet opp mot skolens grunnskoleavdeling. Eksisterende grøntområder mellom skolen og gangveg i øst ønskes i størst grad beholdt som i dag.

Har du et prosjekt?