Hopp til innholdet

Bærekraftig omstilling

Det grønne skiftet påvirker oss i stor grad med krav fra det offentlige, og i økende grad fra våre kunder og samarbeidspartnere som er begynt å stille høyere krav til vår kompetanse innen bærekraft. Dette indikerer at det kun er spørsmål om tid før det blir normalen – da må vi stå klar med den nødvendige kompetansen det innebærer.

 

Vårt arbeid med bærekraft startet i 2020 med beslutningen om å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. En av våre ansatte ble i tillegg kvalifisert som BREEAM-NOR Accredited Professional (AP). BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærekraftsambisjoner, og å være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, hvor det er ønskelig å oppnå BREEAM-NOR sertifikat på et bygg. I vår bærekraftstrategi, som også er innarbeidet i Miljøfyrtårnarbeidet, er det lagt føringer for bærekraft både i prosjektene vi er engasjert i, så vel som i driften av vårt firma.