Hopp til innholdet

Vikanes Bungum arkitekter AS bytter navn til VOLUM arkitekter AS, som er blitt en del av det nyetablerte arkitektfellesskapet Vier arkitekter

Sertifiseringer

Miljøfyrtårn

VOLUM arkitekter har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2020. Vi tar samfunnsansvar med ønske om å bidra til en grønnere framtid. VOLUM arkitekter er både miljøbevisste i den daglige driften av kontoret, samt gjennom samarbeidspartene og kunder hvor felles fokus på miljø er viktige byggesteiner for gode samarbeid.

BREEAM-NOR AP

Vi er kvalifisert BREEAM-NOR Accredited Professional (AP).
BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærekraftsambisjoner, og å være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte, hvor det er ønskelig å oppnå BREEAM-NOR sertifikat på et bygg.

Sentral godkjenning

VOLUM arkitekter har sentral godkjenning for PRO og SØK med tiltaksklasse 3. Vi har også tiltaksklasse 2 for bygningsfysikk. VOLUM arkitekter oppfyller kravene som stilles i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Med sentral godkjenning  bekreftes det at vi har rutiner for kvalitetssikring for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen.