Hopp til innholdet

Sted

Haugesund

Årstall

2001-2004

Oppdragsgiver

Rogaland Fylkeskommune/Helse Fonna HF

Tjenester

Helse og omsorg

Vi har gjennom flere år vært med på å renovere Haugesund Sykehus.

I vestblokken ble ny røntgenavdeling ferdigstilt i 2001. Byggetrinn 2 for Vestblokken ble ferdigstilt i 2003. Arbeidet innebar ny 6.etasje med kantine og innredning av råbygg til nye sengeposter i vestblokkens 4 og 5. etasje. Det ble også gjort arbeider med vestblokkens 1. etasje med innredning av ulike spesialrom, kontorer og skrivestue, resepsjon og vestibyle.

I 2004 ble den nye østblokken ferdigstilt. Blokken er etablert mot karmsundsgaten og inneholder bl.a sykehushotell, operasjonsavdeling samt oppholdsrom og kjøkken for pasienter. Prosjektet innebar nybygg og delvis ombygging i eksisterende etasjer + underetasje.

Foto: Haakon Nordvik

Har du et prosjekt?