Hopp til innholdet

Sted

Vea, Karmøy kommune

Årstall

2017

Oppdragsgiver

Karmøy kommune

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

Helse og omsorg

Tøkjemyr omsorgsboliger har tolv leiligheter med fellesfunksjoner samt rom for administrasjon og drift for 35 ansatte. I utforming av bygningen er det tatt hensyn til effektiv planorganisering av leiligheter og fellesrom koblet mot drift for å sikre trygghet for beboere. Bygningen er organisert på et plan i to like speilvendte avdelinger på seks leiligheter hver. Leilighetene omkranser to fellesrom som har felles ”atrium” uteplass mot sør-vest. Avdelingene kobles effektivt sammen av sentral administrasjonsdel mot Tøkjemyrvegen og hovedinngang i nord og fellesrom og uteplass i sør. Leilighetene er planlagt ”tosidige” med egen inngangsdør mot korridorgate/ fellesrom og mot privat terrasse for ro og naturopplevelse. For å skjerme de østvendte leilighetene mot direkte innsyn fra vei og parkeringsplass etableres et frittstående ”bodbygg” som skille mellom parkeringsplass og privat uteplass for leiligheter. Det er vektlagt at dette skal være et hjem og for å unngå institusjonspreg fremstår alle leiligheter som en tydelig enhet i fasaden med adskilte, skjermede og privat overdekkede terrasser.

Materialvalg for fasadene er i hovedsak mørk tegl for å uttrykke kvalitet, varighet og trygghet og for å dempe fjernvirkning i landskapet. I kontakt med ute-oppholdsrom som defineres som ”atrium”, hovedinnganger og private terrasser er det planlagt stående lys trekledning og større vindusflater. Dette for å åpne opp og skape lette og lyse oppholdsrom som reflekterer lys inn i bygningen. Fasadematerialene trekkes også inn i interiør for å skape tydelige volumer og boenheter. Takformen er i hovedsak flat, men med to langsgående pulttak med vinduer i fasaden over korridor, en i hver avdeling. Dette for å øke dagslys og takhøyde i korridor med ønske om å motvirke institusjonspreg.

Foto: Haakon Nordvik

 

Har du et prosjekt?