Hopp til innholdet

Vea sykehjem består av to byggetrinn. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2012 og er utformet med hovedvekt på demenspasienter. Byggetrinn 2 er designet med hensyn til korttids rehabilitering, og er et resultat av samhandlingsreformen med de endringer som de siste år har kommet mellom stat og kommune. Den nye delen av sykehjemmet har 63 sykehjemsplasser med tilhørende stuer, spiserom, treningsrom og personalfasiliteter. Prosjektet er gitt fullt tilskudd fra Husbanken og ble ferdigstilt

Det har vært en målsetting å oppmuntre pasientene til mest mulig aktivitet. Ved å etablere utvendige trapper fra balkonger og ned til uteområdet inviteres det til å bevege seg. Atriet som ligger mellom de to byggetrinnene er et vindskjermet uteareal som er utstyrt med treningsapparater og sittemøbler. Her er det også klargjort for å kunne sette opp juletreet. Det har vært lagt vekt på lang levetid med lave årskostnader. Det er med unntak av betongkonstruksjoner ikke benyttet materialer som har særlig negativ effekt på miljøet i henhold til veilederen Grønn materialguide.

Vea sykehjem byggetrinn 2 er utført med konstruksjoner av stedstøpt betong. Det er benyttet spennarmerte dekker for å minimere antallet bærevegger i bygget. Kombinasjonen av et robust og repetitivt konstruksjonssystem, utfyllende bindingsverk i alle yttervegger og et klart føringsprinsipp for teknikk har resultert i et rasjonelt bygg med god fremdrift i byggefasen og lite feil i utførelsen.

Foto: Haakon Nordvik

Sted

Vea, Karmøy kommune

Årstall

2018

Oppdragsgiver

Karmøy kommune

Tjenester

Helse og omsorg

Har du et prosjekt?