Hopp til innholdet

Nytt undervisningsbygg over 2 etasjer mot sør med nye klasserom, studierom og grupperom. Ny fløy danner en lukket skolegård mot eksisterende bebyggelse.Total ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg fra 60-tallet inklusiv nye vinduer og fasader, teknisk oppgraderinger og opparbeiding av nye uteområder. Nytt fasademateriale i ubehandlet trekledning med mindre hvite pussede felter. Vinduer er beslått med aluminium, er lakkert i ulike farger og gir fasaden et variert og fargerikt spill.Nybygg er på rundt 1.500 m2. Ombygging ca 6.500 m2Nybygg ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2010. Påfølgende ombyggingsarbeider ble etappevis ferdigstilt frem mot våren 2013.

Foto: Haakon Nordvik

Har du et prosjekt?