Hopp til innholdet

Sted

Vestevegen, Haugesund

Årstall

2020

Oppdragsgiver

Privat

Tjenester

Bolig og fritid

Villa etablert i Vestevegen, Haugesund Kommune. Vestevegen ligger en etasje under hagenivå mot vest og nord. Villaen er plassert i vinkel nordøst på tomten langs vegen. Boligen er på to etasjer, hvor underetasjen ligger under terreng mot hagen. Underetasjen har kun fasade mot sør og øst.  Takform er skråtak med ensidig fall mot Vestevegen som knekker seg videre rundt huset, mot hagen dempes høyden med et flatt tak. Materialbruk er hovedsakelig murpuss, underetasjen er en mørkere puss mens 1. etasjen er hvit murpuss. Unntaket her er også karnappet mot øst som er beslått i sink, som en kontrast til murpussen.

Foto: Haakon Nordvik

Har du et prosjekt?