Hopp til innholdet

Sted

Haugesund

Årstall

2020

Tjenester

Bolig og fritid

Eksisterende bygg på tre etasjer ble transformert fra rene kontorlokaler til blandet formål – Bolig i underetasje og kontorer i resterende etasjer. Det ble også etablert et leilighetsbygg i tilknytning til eksisterende bygg. Tilbygget er også på tre etasjer og inneholder 3. boenheter. Leilighetene er tilnærmet likt utformet når det kommer til størrelse og materialbruk. Tilbygget er koblet til eksisterende bygg hvor heissjakt i øst markerer en kontrastfull overgang mellom eksisterende og tilbygg. Grøntområder og felles idrettsanlegg er tilrettelagt for byggene.

Foto: Haakon Nordvik

Har du et prosjekt?