Hopp til innholdet
Vi utformer varige bygg i trivelige miljøer på en ansvarlig måte
fordi vi lever der! 

vier arkitekter er et landsdekkende arkitektfellesskap med lokal kunnskap. vier arkitekter er eid av 6 arkitektkontorer med geografisk spredning i Norge der Kristiansand, Haugesund, Notodden, Fredrikstad, Halden, Gjøvik og Bodø er representert med mer enn 80 arkitekter. Kontorene har hver for seg en sterk lokal tilknytning. Sammen er vi en gruppe med kompetanse og antall ansatte som kan sammenligne seg med de aller største fagmiljøene innen arkitektur i Norge. Vår viktigste verdi er vår lokalkunnskap og tilhørighet. Våre arkitekter bor og lever tett på prosjektene vi er med å utvikle. Fellesskapet sikrer lokal tilhørighet og en størrelse som gjør at vi kan involvere oss i alle typer prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt. vier Arkitekter bygger felles kompetanse og faglig nettverk, styrker konkurranseevnen inn mot offentlige oppdrag og større investorer / utbyggere og kan være med på å påvirke rammebetingelser for offentlige innkjøp av arkitekttjenester.

Mer om vier