Hopp til innholdet

Sted

Stord, Leirvik

Tjenester

Hotell

På stord, Leirvik skal det bygges nytt hotell og nytt kaiområdet. Området skal ha parklandskap med sjøpromenade, venterom for reisende med snøggbåtene. Hotellet skal ha underliggende parkeringskjeller og bro til eksisterende Helsepark.

I første etg. er det lobby, ventesone, cafe og restaurant som aktiviserer offentlig kai og gateliv med større glassfasader. Hotellets bygningsvolum er delt i to over andre etasje, dette for å danne Passasje/gangbru mellom Nattrutekaien og sjøfronten, til Stord helsepark og Borggata.

Hotellfasaden spiller på historisk byggeskikk i sjøhusmotiv med moderne detaljer, i den hensikt å være tilpasset omkringliggende bygninger. Det er tiltenkt forskjellige dempede farger og forskyvning i fasadelivet for å bryte bygningen i flere mindre volum, slik vil bygningen fremstå dempet mot omgivelsene.

Restaurantdel på 1etg mot sør, trapp/bro i mellomrom av hotellet og venteskur på kaien har mer offentlig karakter og derfor annet fasade materiale: gyllent metall i kombinasjon med grønne vekster. Dette for å spille på sjøfart, Leirviks verfts historie og direkte knyttes opp mot den «blågrønne» urbane kaiparken.

Rendering: Arqsix

Har du et prosjekt?